Zločiny páchané na deťoch

Zločiny proti deťom páchajú najmä miestni zločinci a drvivá väčšina prebieha v rámci domáceho alebo rodinného kruhu. Či už ide o domáce násilie, pedofíliu, únosy a týranie detí.

Existuje však celý rad oblastí, kde je aj medzinárodná účasť:
Internetové zločiny: zločiny proti deťom sú realizované prostredníctvom internetu, zneužívanie, ktoré v posledných rokoch viedlo k obrovskému nárastu trestnej činnosti. Nielen, že páchatelia ľahšie sledujú prístup dieťaťa k internetu ale jednoduchými metódami ho vedia zneužiť ako len na internetovom kontakte (cez chat a prostredníctvom rôznych sociálnych sietí) takisto môžu prísť aj do priameho kontaktu s deťmi. V súčasnosti presadzujeme projekt, v ktorom je vyzdvihnutý aj dôraz na zvýšenie bezpečnosti detí na internete a ochranu osobných údajov.

dieta
Cestovanie sexuálnych delikventov: známe tiež ako „sexuálna turistika“, tento druh trestnej činnosti zahŕňa zneužívanie detí v rozvojových krajinách, ľudí, ktorí tam cestujú. Relatívna voľnosť páchateľov ako aj voľnejšia právna úprava znamená, že zneužívanie detí v týchto krajinách je jednoduchšie a menej rizikové. Tento druh trestnej činnosti je spojený s obchodovaním s ľuďmi, s organizovanými zločinmi a vraždami.