Operatívna sekcia

V tejto sekcii sú činnými operatívni príslušníci, ktorých poslaním je zabraňovať organizovanej kriminalite, útokom rôzneho druhu.  Našim najbližším cieľom je projekt INTRANET.  Operatívni príslušníci absolvujú špeciálne cvičenia a kurzy potrebné na vykonávanie tejto činnosti. Okrem organizovanej kriminality riešia aj podozrenia z únosov a únosy, ublíženie na zdraví, krádeže, výskyt drog a iných omamných látok u maloletých prípadne v organizovaných skupinách za účelom ich distribúcie a všetky ostatné kriminálne činy.