Kriminalita v športe

 Kriminalita vo futbale a v iných športoch Futbalové komunity po celom svete čelia značnému počtu incidentov počas zápasov a obvineniam z korupcie. Incidenty vznikajúce nielen vo futbale ale i v rôznych športoch sú globálnym problémom, dokonca s nimi bojuje viac než 60 krajín, v ktorých sa v posledných dvoch rokoch začalo vyšetrovanie z podozrenia korupcie a[…]

Hľadané osoby a utečenci

Vyšetrovanie hľadaných osôb Utečenci predstavujú vážnu hrozbu pre verejnú bezpečnosť na celom svete. Jedná sa o mobilných ľudí (často cestujú medzi krajinami s odcudzenými alebo falošnými cestovnými dokladmi), ktorí spáchali trestný čin na danom území a tak emigrujú do zahraničia, najčastejšie do štátov, kde je miernejšie súdníctvo a tresty, prípadne, kde daný čin nie je považovaný[…]

Nedovolené ozbrojovanie

Strelné zbrane sú hrozbou pre bezpečnosť občanov v každej krajine, trestné zneužitie zbraní tiež predstavuje širšiu hrozbu pre globálnu bezpečnosť, mier, stabilitu a rozvoj. Strelné zbrane je ľahké ukrývať a tiež prepravovať, preto predstavujú lukratívne zisky pre zločincov obchodujúcich so zbraňami a ľuďmi, ktorí majú strelné zbrane mnohokrát v nezákonnej držbe.   Každý rok je[…]

Finančná kriminalita

Finančná kriminalita Finančná trestná činnosť, často súvisiaca aj s hospodárskou trestnou činnosťou, zahŕňa širokú škálu trestných činov, ktoré majú všeobecne medzinárodný charakter. Je úzko spojená s počítačovou kriminalitou, finančné zločiny sú často spáchané prostredníctvom internetu a majú zásadný vplyv na medzinárodný bankový a finančný sektor. Finančné zločiny pod vplyvom súkromných osôb, firiem, organizácií a dokonca aj národov,[…]

Enviromentálna kriminalita

Trestná činnosť páchaná na životnom prostredí a nerastnom bohatstve Kriminalita životného prostredia je vážny a rastúci medzinárodný problém, ktorý má mnoho rôznych foriem. Všeobecne povedané, patrí sem najmä nelegálna ťažba svetových voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, znečistenie životného prostredia,odstraňovanie odpadov a nebezpečných látok v rozpore s vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi. Okrem týchto jasných[…]

Drogová kriminalita

Obchod s drogami a jej súvisiacej trestnej činnosti aj naďalej rastie vo väčšine častí sveta. Globálne zneužívanie a dostupnosť drôg je stále rozšírenejšie ako aj cesty obchodovania s ľuďmi sa stali kratšie, rôznorodejšie a hranice ľahšie priechodné. Obchod s drogami zahŕňa pestovateľov, výrobcov, kuriérske služby, dodávateľov, predajcov, užívateľov a postihuje ľudí v takmer všetkých krajinách[…]

Počítačová kriminalita

Počítačová kriminalita je rýchlo rastúca oblasť trestnej činnosti. Stále viac a viac zločinci zneužívajú rýchlosť, pohodlie a anonymitu internetu na spáchanie pestrej škály trestnej činnosti, ktoré nepoznajú hranice, či už fyzické alebo virtuálne. Tieto zločiny možno rozdeliť do troch širokých oblastí: Útoky proti počítačového hardvéru a softvéru, napríklad, botnet, malware a prieniky do siete; Finančné[…]

Zločiny páchané na deťoch

Zločiny proti deťom páchajú najmä miestni zločinci a drvivá väčšina prebieha v rámci domáceho alebo rodinného kruhu. Či už ide o domáce násilie, pedofíliu, únosy a týranie detí. Existuje však celý rad oblastí, kde je aj medzinárodná účasť: Internetové zločiny: zločiny proti deťom sú realizované prostredníctvom internetu, zneužívanie, ktoré v posledných rokoch viedlo k obrovskému[…]