Nedovolené ozbrojovanie

Strelné zbrane sú hrozbou pre bezpečnosť občanov v každej krajine, trestné zneužitie zbraní tiež predstavuje širšiu hrozbu pre globálnu bezpečnosť, mier, stabilitu a rozvoj. Strelné zbrane je ľahké ukrývať a tiež prepravovať, preto predstavujú lukratívne zisky pre zločincov obchodujúcich so zbraňami a ľuďmi, ktorí majú strelné zbrane mnohokrát v nezákonnej držbe.

 

strelne zbrane

Každý rok je pomocou strelných zbraní v nelegálnej držbe spáchaných viac ako 245.000 vrážd po celom svete (s výnimkou v krajinách zmietaných vojnou).

To je len malé percento všetkých trestných činov spáchaných so strelnými zbraňami, ktoré sú široko používané na vyhrážanie, únosy, ilegálne obchodovanie a podporu ďalších trestných činností.

zbrane

Výmena informácií

Vnútroštátne, regionálne a medzinárodné aktivity zamerané na zisťovanie a eliminovanie zbrojnej kriminality sa spoliehajú na rýchlu a včasnú komunikáciu a prenos relevantných informácií zo strany orgánov presadzovania práva, a najmä účinné medzinárodné mapovanie trás strelných zbraní. Tieto činnosti si vyžadujú úzku spoluprácu širokej škály organizácií, ako je polícia, colné správy, agentúry bojujúce proti kriminalite a agentúry regulačných služieb.

 

Analýza dát trestnej činnosti

 

Analýzy a kriminálne spravodajstvo našej agentúry (NABK-UNIPOL) po uznaní orgánov presadzujúcich právo, môžu podporovať a zvyšovať úspešnosť policajných aktivít a zabezpečovať včasné varovanie pred ohrozením, mapovanie trás, kde je zvýšený výskyt nelegálnej držby strelných zbraní, a i.

NABK-UNIPOL sa snaží vyvíjať a rozširovať výskum a analýzy techník kriminality strelných zbraní súvisiacich s páchaním ďalších trestných činov, a to predovšetkým obchodovania s ľuďmi.

 

Naše aktuálne aktivity  –

UNIPOL ponúka celý rad iniciatív a riešení, ktoré sa zaoberajú špecializovanými oblasťami kriminality strelných zbraní. Cieľom je predovšetkým zvýšiť úspešnosť riešenia kriminálnych prípadov, modernizácia osvedčených policajných postupov riešenia kriminálnych činností s cieľom čeliť dnešným náročným výzvam spôsobu páchania trestnej činnosti strelných zbraní.

Odbor špecializovaných činností realizuje špeciálne vyšetrovacie postupy a spôsoby získavania informácií. Zameriava sa častokrát aj na psycho-sociálne a psychologické aspekty.