Korupcia

Korupcia je zneužitie postavenia, funkcie alebo zverenej moci, napríklad v justícii, politike, priemysle a podobne na dosiahnutie materiálnej alebo nemateriálnej výhody, na ktorú poverená osoba nemá právne podložený nárok.

korupcia

Skorumpovaný úradník, lekár alebo sudca okráda vlastných spoluobčanov, zneužíva svoju moc a jeho bezmocnosť. Skorumpovaná spoločnosť prestáva normálne fungovať a stáva sa neefektívnou. Stráca sa zmysel poslania človeka, k moci sa dostávajú peniaze a subjektívne výhody, vytráca sa spravodlivosť a pravda zo života.

 

Podľa Trestného zákona zahŕňa korupcia trestné činy prijímania úplatku, podplácania a trestné činy nepriamej korupcie, ktorých skutkové podstaty sú pomerne široko koncipované a umožňujú postih korupcie vo verejnej aj v súkromnej sfére.

 

korupce graf

 

 

Korupcia a klientelizmus je problém starý ako ľudstvo samo a môžeme sa s ňou stretnúť všade vo svete. Napriek tomu, že členské štáty Európskej únie patria spolu so Severnou Amerikou, Japonskom, Austráliou a niekoľkými ďalšími štátmi k tej časti sveta, kde je korupcia najnižšia, existujú medzi jednotlivými krajinami EÚ podstatné rozdiely. Zatiaľ čo Dánsko je pravidelne v rebríčkoch umiestňované na  popredných miestach, krajiny ako Bulharsko alebo Grécko sa spravidla umiestňujú okolo 80. miesta. Slovensko bolo v roku 2011 v rámci Únie na 23. mieste. Podľa odhadov Transparency International (TI) sa v dôsledku korupcie v členských štátoch EÚ ročne „stratí“ približne 120 miliárd eur.