Finančná kriminalita

Finančná kriminalita

Finančná trestná činnosť, často súvisiaca aj s hospodárskou trestnou činnosťou, zahŕňa širokú škálu trestných činov, ktoré majú všeobecne medzinárodný charakter.
Je úzko spojená s počítačovou kriminalitou, finančné zločiny sú často spáchané prostredníctvom internetu a majú zásadný vplyv na medzinárodný bankový a finančný sektor.
Finančné zločiny pod vplyvom súkromných osôb, firiem, organizácií a dokonca aj národov, majú negatívny vplyv na celý ekonomický a sociálny systém, sprevádzaný značnou stratou vynaložených peňazí.
NABK – UNIPOL naše hlavné iniciatívy v oblasti finančnej kriminality sa zameriavajú na:

  • Korupcia;
  • Nedovolené obohacovanie sa;
  • Pranie špinavých peňazí;
  • Falšovaných peňazí a bezpečnostné dokumenty;
  • Daňové a iné podvody;
  • Ostatné trestné činy v oblasti finančnej kriminality.

Organizované zločinecké siete sú často základom pre páchanie finančnej kriminality,ktorá je vidinou obrovských ziskov.
Policajti a iné orgány činné v trestnom konaní potrebujú rýchlo reagovať s cieľom zabezpečiť dôkazy alebo zmraziť a zabaviť nelegálne získané prostriedky.

Naše činnosti pri riešení týchto skutočne medzinárodných problémov finančného charakteru:
Na identifikáciu a overenie podozrenia z páchania finančnej kriminalite používame osvedčené postupy a odborné znalosti v tejto oblasti a šírime tieto informácie orgánom činným v trestnom konaní na celom svete(v danom území).
Ak chcete pomôcť špecializovanej jednotke pri riešení finančnej kriminalite, informujte nás o tom a kontaktujte ktoréhokoľvek príslušníka NABK- UNIPOLU.